GDPR – Information om behandling av personuppgifter

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på www.swedbag.se, används de av Swedbag AB för förberedelser och administration av produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas till exempel om du fyller i formulär, intresseanmälningar och om du ansöker om att bli kund hos Swedbag AB. Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Swedbag AB har.

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring.

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra företag som Swedbag AB samarbetar med för sin verksamhet.

Personuppgiftsansvarig

Swedbag AB är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Swedbag AB kan du begära det skriftligen till nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Swedbag AB
Dåntorpsvägen 17
136 50 Jordbro, Sweden

Registrering av IP-adresser

Vid besök på www.swedbag.se registreras IP-adresser automatiskt för mätning av besöksfrekvens.

Principer om personuppgiftshantering för Swedbag ABs webbplats inloggning i webbshopen för företag och privatpersoner

Allmänt

Swedbag AB samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nättrafik och händelser på Swedbags ABs webbplats. Med nättrafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom på Swedbag ABs webbshop. Swedbag AB kan vid behov också inhämta sådana uppgifter av en tredje part. Särskilda integritetsvillkor kan tillämpas på vissa tjänster som används via Swedbag ABs webbplats.

De här uppgifterna samlas in

Swedbag AB samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Swedbag ABs webbplats:

  • IP-adress
  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox etc.)
  • Operativsystem (Windows etc.)
  • Inloggningssätt
  • Besökta sidor

Ändamål

Swedbag AB lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Swedbag AB använder även statistiken för att få en inblick i besökarnas användarupplevelser och för att utveckla webbplatsen. Swedbag AB använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och besökarnas behov.

Handläggare av uppgifterna

Swedbag AB övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. Swedbag AB kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. För närvarande anlitar Swedbag AB amerikanska Google Analytics för hantering av uppgifterna. Google är ett av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

Swedbag AB kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan.

Swedbag AB tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som Swedbag AB definierat. Swedbag AB kan använda uppgifter som kunder uppgett i webbshopen för specifika syften, till exempel analys och marknadsföring.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats, för att kunna följa upp användningen av vår webbplats och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster.

Samtycke

I samband med att du blir kund hos Swedbag AB via www.swedbag.se samtycker du till att Swedbag AB använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om produkter och tjänster som Swedbag AB tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Swedbag AB kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling.

Om du vill återkalla samtycket kontaktar Swedbag AB skriftligen till:

Swedbag AB
Dåntorpsvägen 17
136 50 Jordbro, Sweden

Ytterligare information

Vänligen ta kontakt med oss om du har frågor om denna text eller Swedbag ABs användning av webbstatistik.

Direktreklam & nyhetsbrev

Vill du inte ha nyhetsbrev eller direktreklam från Swedbag AB? Avsäg dig genom att skicka dina uppgifter till hej@swedbag.se

Vi på Swedbag AB använder oss av cookies för att erbjuda dig en bra och trygg upplevelse av vår webbplats. Det hjälper oss att registrera antal besökare samt ge oss statistik och information om hur webbplatsen används.