Hållbara bärkassar från vår hållbara fabrik

Om du söker en professionell tillverkare av papperskassar har du kommit helt rätt! 

I vår egen fabrik i Jordbro utanför Stockholm har vi samlat all värdefull kunskap och yrkesskicklighet som behövs för att skapa den kasse som kunden efterfrågar och som är anpassad till vilket jobb den ska göra. Här tillverkar vi närproducerade bärkassar av närodlat kraftpapper med tvinnade alternativt platta handtag och ett tryck i världsklass. Vi gör det på ett hållbart sätt i dubbel bemärkelse, både ur miljö- och användarperspektivet. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet när du ska hjälpa kunden att göra rätt val.

Hållbara bärkassar från vår hållbara fabrik

Om du söker en professionell tillverkare av papperskassar har du kommit helt rätt! 

I vår egen fabrik i Jordbro utanför Stockholm har vi samlat all värdefull kunskap och yrkesskicklighet som behövs för att skapa den kasse som kunden efterfrågar och som är anpassad till vilket jobb den ska göra. Här tillverkar vi närproducerade bärkassar av närodlat kraftpapper med tvinnade alternativt platta handtag och ett tryck i världsklass. Vi gör det på ett hållbart sätt i dubbel bemärkelse, både ur miljö- och användarperspektivet. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet när du ska hjälpa kunden att göra rätt val.

Familjen på fabriken

Swedbags historia grundar sig i traditionellt familjeföretagande som har utvecklats genom åren. Det märks också i den familjära stämningen som genomsyrar hela vår fabrik, från kontorslandskapet genom produktionshallen ut till lagret. Alla medarbetare har en betydelsefull roll i teamet och tillsammans skapar vi en positiv atmosfär med hög trivselfaktor. Vårt dagliga uppdrag är att tillverka hållbara papperskassar med tryck av bästa kvalitet till rätt pris. Nöjda beställare kommer oftast tillbaka, och med det sagt har vi ett gott betyg från våra kunder på att vi lyckas med uppdraget.

Rotade i Sverige

Från vår fabrik i Jordbro söder om Stockholm förser vi hela Skandinavien med närproducerade kassar av högsta kvalitet. Råvaran till våra produkter kommer från en förnybar och ständigt växande resurs. Allt börjar med växtkraften hos det lilla frö som en gång fick fäste i den nordiska myllan och som sakta men säkert fått bygga sig stark i våra älskade skogar. Klimatet på våra breddgrader skapar perfekta förutsättningar. När barrträd fått möjlighet att växa sig resliga i långsam takt skapas långa och hållfasta fibrer som blir till en utmärkt massa för tåligt kraftpapper, till största delen producerat av våra skandinaviska bruk. Den skandinaviska skogen absorberar CO2 upp till sin 80-årsdag. Därefter kan inte skogen lagerhålla mer CO2, utan börjar i stället släppa ifrån sig detta. Det är därför av stor vikt att skogen avverkas och ger plats för nya träd som kan hjälpa vår planet. För varje avverkat träd planerats minst två nya. Vårt aktiva val av jungfrufibrer gör att våra bärkassar föder den cirkulära ekonomin.

Detta är grunden för vår hållbara tillverkning av slitstarka, återvinnings- och nedbrytbara bärkassar.  

Vår fabrik drivs helt av förnyelsebar energi från sol- och vindkraft. För att försäkra oss om detta har vi tecknat avtal med leverantörer som kan lämna ursprungsgaranti.

NÄRPODUCERAD & HÅLLBAR

Vår produktionscykel tar ansvar hela vägen - från råvara till leverans av den färdiga produkten.

ÅTERBRUK & ÅTERVINNING

Papperskassen kan användas många gånger, bli ny pappersmassa och är biologiskt nedbrytbar.

ENERGI FRÅN SOL & VIND

Vår fabrik drivs fullt ut av förnyelsebar energi med ursprungsgaranterad sol- och vindkraft.

TRADITION & INNOVATION

Kunskap och erfarenhet i kombination med nytänkande och kreativitet kännetecknar Swedbags affärsidé.

Certifikaten visar våra ambitioner

Swedbag är certifierade enligt FSC® spårbarhetsstandard, vilket garanterar att pappret i våra bärkassar har sitt ursprung i en skog som förvaltats på ett hållbart sätt. Vi värderar certifieringen högt och jobbar hårt för att förtjäna den i samband med de årliga revisionerna.

Vi på Swedbag AB använder oss av cookies för att erbjuda dig en bra och trygg upplevelse av vår webbplats. Det hjälper oss att registrera antal besökare samt ge oss statistik och information om hur webbplatsen används.