FSC® – Forest Stewardship Council®

Inte så konstigt att vi älskar skogen. Vi är beroende av den och den är vår förebild – den växer sakta men säkert. Swedbag är certifierade enligt FSC’s spårbarhetsstandard. FSC arbetar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Certifieringen är något vi håller högt och jobbar hårt för, vi får den i samband med årliga revisioner.

För människor som bryr sig om skogen

FSC:s medlemmar utformar tillsammans FSC:s regler. Bland medlemmarna finns stora miljöorganisationer (t ex WWF och Greenpeace), sociala organisationer (t.ex fackföreningar och människorättsorganisationer) och företag (tillverkande företag, skogsbolag, enskilda skogsägare). Det gemensamma målet är att utveckla skogsbruksmetoder som på bästa sätt tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden. Dialog och samverkan mellan olika intressegrupper är grundpelaren i FSC.

FSC ger valmöjligheter

FSC utvecklar standarder, skapar system för kontroll och skyddar sitt varumärke så att konsumenter ska kunna göra ett tryggt val av produkter från ansvarsfullt skogsbruk. FSC:s medlemmar har tillsammans utvecklat FSC:s Principer och Kriterier, den högsta standarden för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk.

Här kan du läsa mer om FSC: https://se.fsc.org/se-se

FSC-Certifikat