EU Direktivet för minskad användning av plastkassar

Den 1 juni 2017 trädde EUs direktiv i kraft som syftar till att minska användningen av plastkassar. Direktivet innebär att butiker och restauranger ska informera konsumenterna om de negativa effekter som finns vid användandet av plastkassar.

Hör av dig till oss om du vill veta vad det innebär för dig och din verksamhet.

Här kan du läsa mer om direktivet:

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/1-juni-borjar-butiker-och-restauranger-informera-om-negativa-effekter-av-plastkassar/

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Butiker-och-restauranger-ska-informera-om-plastkassars-miljopaverkan/

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2016/Minskad-forbrukning-av-plastbarkassar/

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/_sfs-2016-1041